Geschiedenis

De historie van “De Bosruiters”, gevestigd te Vasse

Het inhalen van de priester van Vasse

Het inhalen van de priester van Vasse

Oprichting

In de zomer van 1946 besloten een aantal liefhebbers van de paardensport om in Vasse een rijvereniging op te richten. Deze Rooms Katholieke Rijvereniging van de Jonge Boeren Tuinders Bond kreeg de naam: “De Bosruiters”. De vereniging viel onder kring Tubbergen-Salland van de Nederlandse Katholieke Bond gevestigd te Tilburg. Eerste voorzitter van Rijvereniging De Bosruiters was Gerard Harmelink (Hostie Gerard).

Het inhalen van de priester van Vasse nabij de huidige ijsbaan

Het inhalen van de priester van Vasse nabij de huidige ijsbaan

Oefenen deden De Bosruiters onder leiding van instructeur de heer IJland uit Denekamp op “Hostie Haar”. Dit was een heideveld naast de zandafgraving van Harmelink (Hostie Toon). Er werd minimaal één maal per week geoefend. Voor concoursen vaak weken lang iedere dag, ’s morgens voor het melken van 5 tot 6 uur en ’s avonds van 7 tot 8 uur. Het eerste jaar werd geoefend in springen, dressuur, samengesteld en aanspanning van tuigpaarden, de landbouwaanspanning.

De Bosruiters in 1947

De Bosruiters in 1947

In 1947 gingen De Bosruiters voor het eerst op concours naar o.a. Denekamp, Geesteren, Rossum, Raalte, Hoonhorst en Uelsen (Duitsland). In die tijd werden paarden gebruikt die door de week werden ingezet voor werkzaamheden op de boerderij, zoals rogge en gras maaien. Zondags gingen de jonge boeren met hun paarden op concours. De Bosruiters hadden in die jaren zo’n 20 rijdende leden en konden zo twee achttallen samenstellen.

Bosruiters 8-tal

Het 8-tal van de Bosruiters op het kampioenschap in Denekamp in 1957

In 1957 werd een achttal van De Bosruiters reservekampioen in Denekamp. Het jaar daarna kon deze titel niet meer verdedigd worden omdat er geen goede paarden meer beschikbaar waren. Deze waren namelijk voor veel geld verkocht aan Maathuis in Geesteren. En met dit geld werden lichte tractoren aangeschaft voor de landbouwwerkzaamheden. De rijvereniging is als gevolg van deze “tractortijd” in 1958 opgeheven.

De “Samengestelde Wedstrijd Vasse” voor paarden, is voor het eerst georganiseerd in het begin van de vijftiger jaren, onder leiding van de heer Jo Heerdink van Sint Hubertus, voor velen beter bekend al ”Jo van de Mooie Vrouw”. De organiserende verenigingen in die jaren waren: Sint Hubertus uit Mariaparochie en De Loleeruiters uit Almelo. Later werden De Bosruiters ook bij de organisatie betrokken. De cross werd destijds gestart vanuit het bos aan de Tumuliweg, door de zandafgraving van Harmelink (Hostie), en dan weer naar het eindpunt in het bos aan de Tumuliweg. En in latere jaren vanuit de zandafgravingen naar boven, dan over diverse percelen en zandwegen en als eindpunt weer de zandafgravingen. Na sluiting en demping van de zandafgravingen was het organiseren van de Samengestelde Wedstrijd moeizaam en is deze opgeheven.

Heroprichting

Herman Sanderink (Scholten Herm) heeft zich er sterk voor gemaakt dat “Rijvereniging De Bosruiters” weer heropgericht is op 20 februari 1974, maar nu in eerste instantie voor de pony’s. Eén ruiter uit de “oude” Bosruiters nam plaats in het bestuur, namelijk Hendrik Geerdink (Kosters Hendrik). Het “oude” vaandel van De Bosruiters werd weer uit de kast gehaald. Jaarlijks werd door De Bosruiters een voorjaarsconcours voor pony’s georganiseerd, dit evenement is nog steeds jaarlijks terug te vinden op de wedstrijdkalender.

Het was in het jaar 1978 dat een groep enthousiaste bestuursleden, leden en vrijwilligers van De Bosruiters opnieuw de schouders hebben gezet onder de “Samengestelde Wedstrijd Vasse”, en met succes. Vanaf oktober 1978 organiseren De Bosruiters elk jaar in oktober de samengestelde wedstrijd, en vanaf 2000 altijd het eerste weekend van oktober, zodat De Bosruiters hiermee een vaste plek op de landelijke SGW-kalender hebben verworven.

In de algemene vergadering van “Rijvereniging De Bosruiters”, gehouden op 8 april 1980, werd met inachtneming van de wettelijke voorschriften besloten om statuten van de vereniging vast te stellen en die statuten op te nemen in een notariële akte. Volgens de notariële akte die is vastgelegd op 20 oktober 1980, is “Rijvereniging De Bosruiters” opgericht op 1 januari 1974, met als belangrijkste doel het behartigen van de paarde- en ponysport. Rijvereniging De Bosruiters was in die tijd lid van de toenmalige Nederlandse Katholieke Bond van landelijke rijverenigingen en ponyclubs.
De algemene vergadering van “Rijvereniging De Bosruiters” heeft op 30 maart 2007 besloten om de statuten te wijzigen conform de KNHS richtlijnen, en verder te gaan onder de naam: “Paardensportvereniging De Bosruiters”.