Home

Paardensportvereniging De Bosruiters is een actieve vereniging met ruim 40 leden. Gezelligheid en de mogelijkheid op een sportief resultaat staan bij ons voorop. Dit doen wij door jaarlijks leuke en gezellige evenementen voor onze leden te organiseren. De vereniging is onderverdeeld in een landelijke rijvereniging en menvereniging die aangesloten is bij de KNHS.

Wij bieden spring- en dressuurlessen, gegeven door deskundige instructeurs, die zelf ervaring hebben in de sport. Naast de wekelijkse lessen voor de pony’s en paarden worden er tal van andere activiteiten gehouden, waaronder een 3 daags ruiterkamp, een gezamenlijke buitenrit en de clubkampioenschappen. Deze laatste wordt altijd gehouden in november met als afsluiting een gezellige barbecue voor alle leden van de club, inclusief alle vrijwilligers die gedurende het jaar behulpzaam zijn geweest bij onze werkzaamheden.

Jaarlijks worden 2 hippische wedstrijden georganiseerd. In april het ponyconcours en in oktober de SamenGestelde Wedstrijd, ofwel de cross. Een keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin allerlei verenigingszaken en eventuele toekomstplannen aan de orde komen.

Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Met vragen, ideeën of opmerkingen kun je terecht bij één van onze bestuursleden. Indien nodig of gewenst wordt je vraag dan besproken in een bestuursvergadering, waar je hem eventueel zelf kunt toelichten.

Om de vereniging draaiende te houden en om de contributie laag te houden, wordt al het werk om de manege gedaan door de leden zelf. Dit geldt ook voor de organisatie en opbouw van het ponyconcours en de SGW/cross.
Omdat vele handen licht werk maken, kunnen leden verwachten dat er een aantal keren per jaar een beroep op hen wordt gedaan. De gezamenlijke werkzaamheden zijn over het algemeen een gezellige bezigheid, die zeker bijdragen aan het clubgevoel.

Kijk ook op onze Facebookpagina!